10 Mindfulle holdninger for å redusere angst 

Sinnsro - Lumi Mindfulness

En reise til sinnsro

10 mindfulle holdninger for å redusere angst. I dette blogginnlegget vil jeg utforske et tema som berører oss alle på forskjellige tidspunkter i livet, angst. Jeg liker egentlig å bruke ordet engstelig eller bekymret, da jeg forbinder det mye sterkere ordet angst som noe som kan være en diagnose. Men jeg bruker her ordet angst i sin videste betydning. Denne gjennomgripende følelsen kan forårsake betydelig stress, og den er mer vanlig enn du kanskje tror. Men angst trenger ikke å styre livet ditt. Mindfulness – praksisen med å være til stede og fullt engasjert i her og nå – er et kraftig verktøy som kan hjelpe deg med å håndtere og redusere angst.

👉🏻Start din mindfulnessreise!

La oss undersøke 10 mindful holdninger som kan lede deg på en transformasjonsvei for å lindre angst:

  1. Ikke-dømmende
  2. Tålmodighet
  3. Nybegynners sinn
  4. Tillit
  5. Ikke-streben
  6. Aksept
  7. Gi slipp
  8. Vær takknemlig
  9. Vær generøs
  10. Vis medfølelse

Jeg ønsker å støtte deg på reisen mot selvbevissthet, ro og velvære, så prøv å gjennomfør de 10 mindfulle holdninger for å redusere angst i ditt eget tempo. Kanskje du kan ta for deg ett og ett punkt av gangen slik at det ikke blir for mye samtidig. Unngå å være for flink, og kom alltid tilbake til punkt 1 ikke-dømmende dersom det negative selvsnakket tar overhånd. La oss gå litt mer i dybden innenfor hvert av punktene.

10 Mindfulle holdninger for å redusere angst

1. Ikke-dømmende: Dette er grunnlaget for mindfulness. Å være ikke-dømmende er å observere erfaringer – tanker, følelser, sanser – uten å klassifisere dem som «gode» eller «dårlige», «riktige» eller «gale». Dette gjelder både for deg selv og andre. Angst stammer ofte fra vår frykt for negative resultater eller at vi dømmer. Prøv å trekke deg tilbake og observere dine følelser som nøytrale hendelser som kommer og går, uten å gi dem kraften til å definere deg.

2. Tålmodighet: Angst har en måte å få oss til å føle oss stresset eller presset, selv når det ikke er hastverk. Å dyrke tålmodighet innebærer å forstå og akseptere at ting utfolder seg i sin egen tid. Husk, din reise mot angstreduksjon er ikke et kappløp – det er en vei du går i ditt eget tempo.

3. Nybegynners sinn: Prøv å nærme deg livet med et nybegynner sinn, se hver opplevelse som om du har opplevelsen for første gang. Denne holdningen hjelper oss med å være åpne for nye muligheter og reduserer angst som er knyttet til forventning. Dette inviterer til en følelse av undring og nysgjerrighet om livene våre, heller enn frykt.

4. Tillit: Stol på deg selv, din intuisjon og dine evner. Denne enkle troen kan redusere angst enormt. Det er lett å tvile på oss selv når vi er engstelige, men husk at du har navigert livets opp- og nedturer før og du kan gjøre det igjen.

5. Ikke-streben: I vårt målorienterte samfunn er det lett å glemme at ikke hver handling trenger å tjene et formål. I mindfulness øver vi bare på å være. Dette er ikke-streben. Ved å redusere presset til alltid å «oppnå» noe, kan vi skape plass for sinnsro og redusere følelsene av angst.

Tips – skriv ned noe av det du kan begynne å «jobbe» med nå!

6. Aksept: Å akseptere er ikke å resignere i lidelsen, men å anerkjenne virkeligheten som den er, med alle dens feil og mangler. Ved å akseptere at vi føler oss engstelige, i stedet for å motstå eller benekte det, er vi bedre rustet til å håndtere det. Aksept er det første steget mot forandring.

7. Gi slipp: Vi holder ofte på tanker, følelser eller erfaringer som ikke tjener oss godt. Å lære å gi slipp og bare la det gå det som ikke lenger tjener deg kan være en frigjørende opplevelse. Ved å gi slipp på ønsket om å kontrollere alle aspekter av livene våre, kan vi redusere angst betydelig.

8. Vær takknemlig: Å dyrke en holdning av takknemlighet skifter fokus fra hva som er galt til hva som er riktig i livene våre. Dette positive fokus kan hjelpe med å redusere angst ved å øke følelser av lykke og tilfredshet. Prøv å skriv en takknemlighetsjournal for å minne deg selv på det gode i livet ditt.

9. Vær generøs: Generøsitet er en kraftig motgift mot angst. Dette kan bety å være snill mot andre, men også mot deg selv. Egenomsorg og selvmedfølelse er ikke unnasluntringer; det er nødvendige for vår mental helse. Vær generøs med din tid, din oppmerksomhet og din godhet.

10. Vis medfølelse: Dette er kvaliteten for å forstå lidelse, enten det er i oss selv eller andre, med et ønske om å lindre. Medfølelse inviterer oss til å mykne vår angst, for å trøste oss selv og å huske at vi ikke er alene.

Disse mindfulle holdningene kan tjene som ankere i de stormfulle havene av angst. Husk, målet med mindfulness er ikke å eliminere alle negative følelser – det er urealistisk og menneskelig umulig. I stedet utstyrer mindfulness oss til å navigere disse følelsene med aksept og motstandskraft.

👉🏻Start din mindfulnessreise!

Som alltid, husk at det er greit å be om hjelp. Hvis du føler deg overveldet av angst, ikke nøl med å søke hjelp fra relevant helsepersonell.

Reisen mot mindfulness kan være utfordrende, men belønningen er et liv levd med større bevissthet, forståelse og sinnsro.

Ta et dypt pust, omfavne nåværende øyeblikk, og ta ditt første skritt inn i et mer fredelig liv – sinnsro.

Karl Henrik Lundh
Gründer Lumi Mindfulness

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.