Category Archives: Mindfulness

Verdens takknemlighetsdag

I en stressende hverdag er det lett å overse de små øyeblikkene og de mange velsignelsene som pryder hverdagen vår. Vi legger ikke merke til dem eller tar dem for gitt. Verdens takknemlighetsdag, som feires årlig 21. september, er en invitasjon til hver enkelt av oss til å senke farten, reflektere og være bevisst takknemlighet. […]

7 måter å nyte en mindful gåtur

7 måter å nyte en mindful gåtur

7 måter å nyte en mindful gåtur gir deg tips om hvordan du kan praktisere mindfulness når du er ute på tur. Forskning viser at oppmerksom turgåing i naturen er stressreduserende og gir deg bedre humør og flere andre fordeler. Pluss en kjærkommen mulighet for å strekke på bena og bevege kroppen. Her er syv […]

10 mindfulness-øvelser for barn

familie mediterer sammen

10 mindfulness-øvelser for barn i vår digitale verden. Barn blir utsatt for en konstant strøm av stimuli, alt fra skolepress til varslinger på sosiale medier. Midt i all denne støyen har den eldgamle mindfulnesspraksisen med trening i oppmerksomhet og tilstedeværelse blitt enda mer aktuelt, også for barn. Barna som praktiserer mindfulness får en rekke fordeler; […]

Ideer som råvare

Ideer som råvare

Ideer som råvare – med mindfulness som gjødning Mindfulness som en del av forretningsstrategien  Når får du dine beste og mest bærekraftige ideer? Når du er stresset og presset? Eller når du du er i balanse og harmoni? Kanskje er du som meg som får de beste ideene når det er ferie og sinnet og […]

Mindfulness som styringsverktøy for innovasjon og vekst

Mindfulness som styringsverktøy for innovasjon og vekst

Mindfulness som styringsverktøy for innovasjon og vekst kan bidra til å danne grunnlag for en bærekraftig fremtid. Private og offentlige virksomheter kontinuerlig utfordres til å innovere og vokse i et stadig mer uoversiktig landskap. Mindfulness er en eldgammel  oppmerksomhetspraksis som er dypt forankret i ulike verdenskulturer og er i ferd med å finne sin nisje […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.