Endre mindset med breathwork

online Mindfulness studio

Endre mindset med breathwork for økt bevissthet. Breathwork, eller pustearbeid, er en paraplybetegnelse på kraftige og virkningsfulle pusteteknikker som involverer bevisst kontrollering av pusten for å forbedre fysiske og mentale velvære. Breathwork/pusteteknikker har blitt brukt i tusenvis av år i ulike kulturer og tradisjoner. I dag har breathwork/pustearbeid blitt populært i vestlige samfunn som et verktøy for stressreduksjon, angsthåndtering og personlig vekst.

👉🏻Prøv gratis medlemskap!

Pustearbeid kan endre tankesett på flere måter

1. Regulering av det autonome nervesystemet

Pustearbeid kan bidra til å regulere det autonome nervesystemet (ANS), som kontrollerer kroppsfunksjoner som hjertefrekvens, fordøyelse og pust. Når vi føler oss stresset, engstelig eller redd, aktiveres vårt sympatiske nervesystem (SNS). Dette utløser “fight or flight”-responsen. Denne responsen kan føre til overfladisk, rask pust, noe som kan forverre angst og stress. Pustearbeid kan aktivere det parasympatiske nervesystemet (PNS) som fremmer avslapning, ro og en følelse av velvære. Dette kan bidra til å redusere angst og stress, forbedre humøret og forbedre mental klarhet.

2. Forbedrer bevisstheten mellom kropp og sjel

Pustearbeid innebærer å ta hensyn til pusten og kroppsfølelsene dine, noe som kan bidra til å forbedre kropps-sinnbevisstheten. Sinn-kroppsbevissthet er evnen til å legge merke til og regulere kroppslige sensasjoner, tanker og følelser, og er en essensiell komponent i emosjonell regulering og motstandskraft. Ved å trene pustearbeid regelmessig, kan du lære å legge merke til kroppslige sansninger og følelser lettere, og respondere på dem på en mer egnet og konstruktiv måte.

3. Reduserer grubling

Grubling er tendensen til å dvele ved negative tanker og følelser. Dette er et vanlig trekk ved angst og depresjon. Pustearbeid kan bidra til å redusere grublingen ved å avbryte negative tankemønstre og fremme bevissthet i øyeblikket. Ved å fokusere på pusten og kroppslige fornemmelser, kan du flytte oppmerksomheten bort fra negative tanker og følelser, og dyrke en mer balansert og positiv tankegang.

4. Øker selvbevissthet

Pustearbeid kan også bidra til å øke selvbevisstheten, som er evnen til å observere og forstå egne tanker, følelser og atferd. Ved å trene eller praktisere pustearbeid kan du få bedre kontakt med dine egne indre opplevelser, og lære å identifisere og regulere dine egne følelsesmessige tilstander. Dette kan bidra til å forbedre emosjonell intelligens, beslutningstaking og mellommenneskelige forhold.

Pustearbeid endrer mindset

Oppsummert er pustearbeid en kraftig teknikk som kan endre tankesett ved å regulere det autonome nervesystemet som fører til forbedret kropp-sinn-bevissthet, reduserer grubling og øker selvbevissthet. Ved å trene pustearbeid regelmessig, kan du dyrke en mer balansert, positiv og spenstig tankegang, og forbedre ditt generelle velvære.

👉🏻Prøv gratis medlemskap!

Mindfulness Coach Karl Henrik Lundh

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.