Endre mindset med breathwork

online Mindfulness studio

Endre mindset med breathwork for økt bevissthet. Breathwork er en paraplybetegnelse på kraftige og virkningsfulle pusteteknikker som involverer bevisst kontrollering av pusten for å forbedre fysiske og mentale velvære. Breathwork/pusteteknikker har blitt brukt i tusenvis av år i ulike kulturer og tradisjoner. I dag har breathwork blitt populært i vestlige samfunn som et verktøy for stressreduksjon, angsthåndtering og personlig vekst.

👉🏻Start din mindfulnessreise!

Pustearbeid kan endre tankesett på flere måter

1. Regulering av det autonome nervesystemet

Breathwork kan bidra til å regulere det autonome nervesystemet (ANS), som kontrollerer kroppsfunksjoner som hjertefrekvens, fordøyelse og pust. Når vi føler oss stresset, engstelig eller redd, aktiveres vårt sympatiske nervesystem (SNS). Dette utløser «fight or flight»-responsen. Denne responsen kan føre til overfladisk, rask pust, noe som kan forverre angst og stress. Breathwork kan aktivere det parasympatiske nervesystemet (PNS) som fremmer avslapning, ro og en følelse av velvære. Dette kan bidra til å redusere angst og stress, forbedre humøret og forbedre mental klarhet.

2. Forbedrer bevisstheten mellom kropp og sjel

Breathwork innebærer å ta hensyn til pusten og kroppsfølelsene dine, noe som kan bidra til å forbedre kropps-sinnbevisstheten. Sinn-kroppsbevissthet er evnen til å legge merke til og regulere kroppslige sensasjoner, tanker og følelser, og er en essensiell komponent i emosjonell regulering og motstandskraft. Ved å trene breathwork regelmessig, kan du lære å legge merke til kroppslige sansninger og følelser lettere, og respondere på dem på en mer egnet og konstruktiv måte.

3. Reduserer grubling

Grubling er tendensen til å dvele ved negative tanker og følelser. Dette er et vanlig trekk ved angst og depresjon. Breathwork kan bidra til å redusere grublingen ved å avbryte negative tankemønstre og fremme bevissthet i øyeblikket. Ved å fokusere på pusten og kroppslige fornemmelser, kan du flytte oppmerksomheten bort fra negative tanker og følelser, og dyrke en mer balansert og positiv tankegang.

4. Øker selvbevissthet

Breathwork kan også bidra til å øke selvbevisstheten, som er evnen til å observere og forstå egne tanker, følelser og atferd. Ved å «trene» eller praktisere breathwork kan du få bedre kontakt med dine egne indre opplevelser, og lære å identifisere og regulere dine egne følelsesmessige tilstander. Dette kan bidra til å forbedre emosjonell intelligens, kreativitet og mellommenneskelige forhold.

Breathwork endrer mindset

Oppsummert er breathwork en kraftig teknikk som kan endre tankesett ved å regulere det autonome nervesystemet som fører til forbedret kropp-sinn-bevissthet, reduserer grubling og øker selvbevissthet. Ved å «trene» breathwork regelmessig, kan du dyrke en mer balansert, positiv og spenstig tankegang, og forbedre ditt generelle velvære.

👉🏻Start din mindfulnessreise!

Karl Henrik Lundh
Gründer Lumi Mindfulness

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.