Fordeler med pustearbeid

online Mindfulness studio

Fordeler med pustearbeid. Pustearbeid, også kjent som breathwork, er en type terapeutisk praksis som involverer bevisst kontrollerte pusteøvelser for å forbedre fysisk, mental og emosjonell helse. Det er en voksende mengde forskning som støtter vitenskapen og fordelene med pustearbeid.

De viktigste fordelene med pustearbeid:

1. Regulerer det autonome nervesystemet
2. Reduserer stress og angst
3. Forbedrer kardiovaskulær helse
4. Forbedrer immunsystemets funksjon
5. Forbedrer mental helse
6. Øker energi og fokus
7. Reduserer smerte og betennelse

👉🏻Prøv gratis medlemskap!

1. Pustearbeid bidrar til å regulere det autonome nervesystemet

Pustearbeid bidrar til å regulerer det autonome nervesystemet som er ansvarlig for å regulere kroppsfunksjoner som hjertefrekvens, blodtrykk, fordøyelse og immunsystemfunksjon. Gjennom bevisste og kontrollerte pusteteknikker kan vi aktivere det autonome nervesystemet. Vi deler inn det autonome nervesystemet i to deler, det sympatiske (fight or flight, på norsk kjemp eller flukt) og det parasympatiske (rest and digrest, på norsk hvile og fordøye).Vi har visse typer pustearbeid som stimulerer det parasympatiske nervesystemet, noe igjen som fremmer avslapning og reduserer stress. Vi kan også aktivere det sympatiske nervesystemet med andre bevisste og kontrollerte pusteteknikker. I tillegg så har vi pusteteknikker som balanserer det sympatiske og parasympatiske nervesystemet.

Jeg har utviklet et system, ABC Breathwork, for bruk av bevisste, enkle, men kraftfulle pusteteknikker som du kan bruke gjennom dagen. Noen gangner trenger du mer energi, så trenger du kanskje å balansere deg og noen ganger trenger du å roe deg ned.
Les mer om Lumi ABC Breatwork her>>

2. Pustearbeid reduserer stress og angst

Forskning viser at pustearbeid kan redusere symptomer på stress og angst betydelig. Ved å aktivere det parasympatiske nervesystemet fremmer pustearbeid avslapning og reduserer den fysiologiske responsen på stress, som økt hjertefrekvens og blodtrykk.

3. Pustearbeid kan forbedre kardiovaskulær helse

Pustearbeid har vist seg å forbedre kardiovaskulær helse ved å redusere blodtrykk og hjertefrekvensvariasjoner som kan redusere risikoen for hjertesykdom og hjerneslag.

4. Pustearbeid kan forbedre immunsystemets funksjon

Pustearbeid forbedrer immunsystemets funksjon ved å øke produksjonen av kroppens naturlige celler som er ansvarlige for å bekjempe infeksjoner og kreftceller.

5. Pustearbeid forbedrer mental helse

Pustearbeid har vist seg å forbedre symptomer på depresjon, angst og posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Ved å fremme avslapning og redusere stress ved å påvirke vårt parasympatiske nervesystem vil pustearbeid bidra til å lindre symptomene på psykiske lidelser.

6. Pustearbeid øker energi og fokus

Pustearbeid har vist seg å øke energinivået og forbedre vår kognitiv funksjon. Ved å øke strømmen av oksygen til hjernen, kan pustearbeid forbedre fokus og mental klarhet.

7. Pustearbeid kan redusere smerte og betennelse

Pustearbeid bidrar til å redusere smerte og betennelse i kroppen. Man antar at dette at det skyldes aktivering av det parasympatiske nervesystemet som kan redusere betennelse samtidig som det fremmer kroppen egen helbredelse.

👉🏻Prøv gratis medlemskap!

Fordeler med pustearbeid. Det viser seg at pustearbeid gir et bredt spekter av fordeler for fysisk, mental og emosjonell helse. Ved å regulere det autonome nervesystemet og fremme avslapning, kan breathwokr bidra til å redusere stress og angst, forbedre kardiovaskulær helse, forbedre immunsystemets funksjon, forbedre mental helse, øke energi og fokus og redusere smerte og betennelse.

Karl Henrik Lundh
Gründer Lumi Mindfulness

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.