Fra arbeid-liv balanse til liv-arbeid balanse 

hva skjer mens vi mediterer?

et mindfulness perspektiv

Livet i det 21. århundre gir oss en bemerkelsesverdig blanding av muligheter og utfordringer. Den raske takten i den teknologisk utviklingen gir oss mange bekvemmeligheter. Men det kan også skape et scenario hvor arbeidet kan sive inn i alle hjørner av livet vårt. Det var i denne sammenhengen at begrepet «arbeid-liv balanse» ble født. Tradisjonelt refererer arbeid-liv balanse til å få en fornuftig balanse mellom jobben og det personlige livet vårt. Det er basert på ideen om å dele vår tid og oppmerksomhet mellom profesjonelle forpliktelser og personlige forpliktelser likeverdig. Imidlertid har nyere tider fremhevet behovet for å skifte perspektiv – en overgang fra arbeid-liv balanse til liv-arbeid balanse.

👉🏻Start din mindfulnessreise!

Hva er liv-arbeid balanse?

Liv-arbeid balanse er en filosofi som plasserer livet i sentrum og arbeid som en del av det. Den fremmer ideen om å leve et oppfylt liv der arbeid bare er ett aspekt og ikke den dominerende faktoren. Denne tilnærmingen fokuserer på å prioritere egenpleie, forhold, hobbyer og andre fasetter i livet før arbeid, og understreker viktigheten av næring av vår generelle velvære.

Mindfulness-tilnærmingen

Mindfulness, praksisen med å fokusere på det nåværende øyeblikket uten å dømme er et kraftig verktøy for å gjøre dette skiftet. Det kan endre vår oppfatning av hvordan vi arbeider og lever og hjelpe oss med å etablere et sunnere forhold til begge. 

Her er hvordan:

 1. Bevissthet
  Mindfulness forbedrer vår bevissthet. Dette gjør oss oppmerksomme på vår tid, handlinger, tanker og følelser. Denne selvbevisstheten gjør oss i stand til å gjenkjenne når arbeid siver over i det personlige livet og motsatt.
 2. Prioritering
  Mindfulness hjelper oss med å forstå våre prioriteringer. Det lar oss se hva som virkelig betyr noe, slik at vi kan ta valg som er i tråd med våre verdier og mål.
 3. Motstandskraft
  Mindfulness fremmer motstandskraft og hjelper oss med å håndtere stress mer effektivt. I stedet for å bli forbrukt av arbeidsrelaterte bekymringer, kan vi anerkjenne dem og la dem passere. Dette kan skape en sunn emosjonell avstand fra våre profesjonelle problemer.
 4. Tilkobling
  Mindfulness hjelper til med å fremme dypere tilkoblinger med oss selv og andre. Dette kan styrke våre relasjoner og gi oss en større følelse av oppfyllelse og lykke utenfor jobben.
 5. Fokus
  Ved å praktisere mindfulness kan vi forbedre vår evne til å konsentrere oss om en oppgave av gangen, øke produktiviteten i arbeidstiden og gi oss økt livskvalitet.

Omfavne liv-arbeid balansen

Her er noen få tips for å implementere liv-arbeid balansen:

 • Sett klare grenser
  Definer tydelig dine arbeidstimer og personlig tid. Hold deg til disse grensene for å sikre at den ene ikke trenger seg inn på den andre.
 • Prioriter egenpleie
  Prioriter aktiviteter som gir næring til kropp, sinn og sjel. Dette kan innebære å trene, meditere, ha en hobby eller tilbringe tid sammen med dine kjære.
 • Mindful kommunikasjon
  Uttrykk tydelig dine behov og begrensninger for kollegene og lederne dine. Det er viktig å sikre at arbeidsmiljøet ditt støtter din søken etter en forbedret liv-arbeid balanse.
 • Mindfulle pauser
  Etabler en mindfulnesspraksis i arbeidsdagen din. Dette kan være en 5-minutters meditasjon under en pause, mindful spising ved lunsjen eller en kort mindful gåtur.
 • Koble deg til naturen
  Å tilbringe tid i naturen har en terapeutisk effekt og gir deg økt energi som påvirker deg i jobben og ellers i livet.

👉🏻Start din mindfulnessreise!

Oppsummering

Det å omfavne en liv-arbeid balanse handler ikke om å avvise arbeid som uviktig, men det handler om å berike livet ditt som helhet, der arbeid er en av de ulike dimensjonene. Det handler om å ta en mer helhetlig og sunnere tilnærming til livet. Målet er der arbeid og personlige forpliktelser kan sameksistere i harmoni.

Det er på tide å refokusere, justere og forestille deg hva balanse virkelig betyr for deg. Så gjøre noe med det, og det er det bare du som har svaret på. Ta grep slik at du lever livet slik du vil leve. 

Karl Henrik Lundh
Gründer Lumi Mindfulness

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.