Hvordan navigere gjennom utbrenthet

Hvordan navigerer vi gjennom utbrenthet? Selv med en perfekt jobb er det typisk å ha noen «av-dager» en gang i blant. Men hvis konstante følelser av utmattelse, emosjonell tomhet, lav produktivitet og mangel på motivasjon på jobben begynner å snike seg inn kan dette indikere utbrenthet.

Utbrenthet manifesterer seg forskjellig hos forskjellige mennesker. Noen opplever fysiske symptomer som tretthet, hodepine, mageproblemer og søvnløshet. Mens andre har en merkbar følelse av nedstemthet, manglende motivasjon eller energinivåer.

Det er viktig å forstå at utbrenthet vanligvis ikke er en permanent tilstand. Med riktig kunnskap og strategier kan man lære effektive måter å ta vare på seg selv, hvile og komme til hektene.

👉🏻Les mer om vårt tilbud om mindfulness på jobben!

Hvordan navigere gjennom utbrenthet?

Nøkkelpunkter

  • Hva er utbrenthet?
  • Det er tre kategorier av utbrenthet
  • Håndtere utbrenthet

Hva er utbrenthet?

Verdens helseorganisasjon (WHO) klassifiserte i 2019 utbrenthet som et «yrkesfenomen» direkte knyttet til «kronisk arbeidsrelatert stress som ikke har blitt effektivt håndtert.»

Utbrenthet kan oppstå fra lange arbeidsdager eller fra monotone arbeidsmiljøer som mangler støtte og anerkjennelse. Symptomer kan inkludere økt sarkasme, irritabilitet, vanskeligheter med å holde fokus på arbeidsoppgavene og redusert produktivitet.

Symptomer på utbrenthet overlapper ofte med depresjonssymptomer, noe som fører til forvirring. Psykolog Stacie Fishell-Rowan, Ph.D., skiller dem slik: “Depresjon er preget av følelser av tristhet, tap av interesse for dagliglivet og håpløshet. Disse følelsene gjennomsyrer alle livsområder, inkludert arbeid og familie. Utbrenthet derimot, pleier å være direkte knyttet til karrieren og jobben din. Selv om symptomene kan være lik depresjon, er det en nøkkelforskjell – symptomer på utbrenthet kan avta i helgene eller feriene.”

Utbrenthet er primært relatert til jobbrelatert stress, men det er ikke begrenset til tradisjonelle 8-til-4-jobber. Det kan også gjelde andre aspekter av livet som krever innsats eller emosjonelt arbeid, som foreldreskap og omsorgsarbeid.

Å forstå og anerkjenne disse utbrenthetstypene er et betydelig første skritt mot å overvinne utbrenthet.

Selv om det absolutt ikke bare er den ansattes ansvar å «håndtere» utbrenthet – ledere og organisasjoner må arbeide for å skape forhold som gjør utbrenthet mindre sannsynlig – kan vi selv ta skritt for å bygge våre egne personlige utbrenthetsgjenopprettingsplaner. Som en start kan vi prøve å forstå hvilken underkategori av utbrenthet vi identifiserer oss mest med.

Hva er de forskjellige kategoriene av utbrenthet?

Historisk sett ble utbrenthet sett på som et enkelt, universelt problem på arbeidsplassen. Imidlertid har nylige studier ledet til en mer nyansert forståelse, og kategoriserer utbrenthet i tre distinkte underkategorier: entusiasmebasert utbrenthet, kjedsomhetsbasert utbrenthet og utslitthetsbasert utbrenthet. Her er et nærmere blikk på hver:

1. Entusiasmebasert utbrenthet

Denne typen utbrenthet påvirker de som investerer så mye i jobben sin at de til slutt blir overbelastet og utmattet. Ofte er disse personene svært ambisiøse, presser seg selv til sine grenser i jakten på suksess, muligens til det punktet at de definerer sin identitet med sitt arbeid.

Deres driv kan føre til mangel på å sette egne grenser og en manglende evne til å motstå urealistiske krav, konsekvent setter profesjonelle prestasjoner foran personlig helse. Som et resultat kan de ofte finne seg selv med å påta seg flere oppgaver og arbeider utover vanlige arbeidstider.

2. Kjedsomhetsbasert utbrenthet

I motsetning til entusiasmebasert utbrenthet, er denne kategorien preget av en dyp mangel på entusiasme om arbeid og kjenner på en kjedsomhet. I utgangspunktet kan disse personene være begeistret for sin rolle, men gradvis mistet interessen på grunn av grunner som begrenset personlig vekst eller små muligheter for avansement.

Deres arbeid kan virke kjedelig, repetitivt og uinspirerende. Kombinert med begrenset anerkjennelse eller tilbakemelding, kan dette føre til økte følelser av likegyldighet eller mangel på interesse. Denne typen utbrenthet er vanlig blant de i arbeidsintensive roller, som foreldre, omsorgspersoner og lignende.

3. Utslitthetsbasert utbrenthet

Denne underkategorien beskriver de som føler seg så løsrevet at de overser jobbansvar. Etter å ha beveget seg forbi punktet for motstandskraft, kan de ganske enkelt overgi seg når de står overfor utfordringer, og viser åpenbar neglisjering. Det kan virke som om de har nådd en blindvei.

Denne formen for utbrenthet bygger seg ofte opp over en lang varighet av å føle seg undervurdert, oversett eller dårlig behandlet, eller opplever at en blir konsekvent oversett for forfremmelse til tross for vedvarende innsats.

Hvor er du?
På dette tidspunktet kan det være verdt å reflektere litt over din situasjon: samsvarer min erfaring med noen av disse utbrenthetskategoriene? Det er mulig å legge merke til dine hovedkjennetegn i begynnelsen nå du kjenner at det røyner på eller begynner å føle på utbrenthet, eller til og med finne elementer fra alle de tre i forskjellige stadier. Å erkjenne vår nåværende tilstand under i en langvarig stressperiode er et viktig første skritt mot å overvinne utbrenthet.

Håndtere utbrenthet

Hvordan navigere gjennom utbrenthet? Det er to populære løsninger for å overvinne utbrenthet: ta en ferie eller finne en ny jobb. Selv om disse løsningene kan tilby midlertidig lettelse, kan de kanskje ikke endre våre dårlige vaner eller urealistiske forventninger vi har utviklet over tid.

Når vi kjenner igjen utbrenthetstypen vi opplever, kan vi begynne å fokusere på evidensbaserte løsninger. Hvis det er vanskelig å opprettholde balanse mellom arbeid og fritid, vurder å implementere mindfulness-praksis.

Forskning antyder at personer utsatt for entusiasmebasert utbrenthet ofte mangler innsikt i sin tilstand og er mindre sannsynlig å justere adferdene sine selvstendig. Ved å innlemme mindfulness og meditasjon i daglige rutiner kan man hjelpe til med å bygge selvbevissthet og evaluere personlige vaner.

For kjedsomhetsbasert utbrenthet kan arbeidsendring hjelpe til med å gjøre arbeidet mer engasjerende. Arbeidsendring innebærer endring av arbeidsoppgaver, omfang av arbeidsoppgavene eller antall arbeidsoppgaveroppgaver, endringer av relasjoner (endring av arbeidsinteraksjoner), og kognitiv endringer (endring av tolkninger av oppgaver eller arbeid).

For deg som opplever utslittbasert utbrenthet kan det være gunstig å etablere personlige relasjoner. Forskere har funnet ut at stabile forhold kan føre til en beskyttende faktor mot denne utbrenthetstypen.

👉🏻Les mer om vårt tilbud om mindfulness på jobben!

Oppsummering

Hvordan navigerer vi oss gjennom utbrenthet? Å komme seg fra utbrenthet handler ikke bare om å «komme seg tilbake». Det krever en omfattende re-evaluering av vårt forhold til arbeid, med støtte for effektive endringer fra arbeidsgiver. Selv om det er en utfordrende oppgave, gir det en mulighet til å etablere nye grenser og mindfulness-praksis, noe som fremmer en balansert arbeids- og livsdynamikk på lang sikt.

Karl Henrik Lundh
Gründer Lumi Mindfulness

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.