Ideer som råvare

Ideer som råvare

Ideer som råvare – med mindfulness som gjødning

Mindfulness som en del av forretningsstrategien 

Når får du dine beste og mest bærekraftige ideer?
Når du er stresset og presset?
Eller når du du er i balanse og harmoni?

Kanskje er du som meg som får de beste ideene når det er ferie og sinnet og kroppen er rolig samtidig som jeg gjør noe annet enn å være fokusert på å prestere på jobben. Ideen til denne bloggartikkelen fikk jeg i sommerferien. Men som gründer så er jeg alltid på jobb. Jeg var i feriemodus, selv om jeg jobbet. Så i stedet for å «jobbe» med ideer for Lumi Mindfulness så gjorde jeg andre ting og lot ideene bare komme i stedet for å presse dem frem. 

👉🏻Les mer om vårt tilbud om mindfulness på jobben!

Mindfulness som gjødning for bærekraftige ideer

I en verden hvor innovasjon og teknologi dominerer næringslivet, blir ideer i økende grad den mest verdifulle valutaen. Men som enhver annen råvare, kan kvaliteten på ideer variere betydelig. For å sikre at bedrifter får mest mulig ut av denne verdifulle ressursen, er det nødvendig å forstå hvordan man dyrker og nærer disse ideene. I denne sammenheng kan mindfulness være et kraftfullt verktøy.

Hva er mindfulness?

Mindfulness kan beskrives som en mental praksis som hjelper oss å være til stede i øyeblikket. Dette betyr å oppleve nåtiden uten å dømme, og å gi full oppmerksomhet til hva som skjer akkurat nå. Denne oppmerksomheten, når den er rettet mot generering av ideer, kan forbedre kvaliteten og kvantiteten på ideer som en organisasjon produserer.

Ideer og mindfulness

 • Klare tanker: Ved å praktisere mindfulness reduseres mentalt støy. Dette fører til en skarpere fokus og evne til å se muligheter der andre kanskje ser hindringer.
 • Stressreduksjon: Stress kan drepe innovasjonen. Mindfulness kan bidra til å redusere stress, og dermed gi rom for kreativitet og innovasjon.
 • Åpenhet for det nye: En viktig del av mindfulness er å akseptere nåværende øyeblikk uten å dømme. Dette kan oversettes til en mer åpen holdning overfor nye ideer og konsepter.

Fordelene med mindfulness i innovasjonsprosessen

 • Dypere innsikt: Mindfulness lar enkeltpersoner dykke dypere inn i sine egne tanker, avdekke skjulte innsikter og vinkle dem til fordelaktige løsninger.
 • Forbedret samarbeid: En mindful tilnærming til teamarbeid betyr at hver stemme blir hørt, og at alle bidrag blir verdsatt. Dette kan resultere i en rikere prosess for generering av nye ideer.
 • Økt motstandskraft: Når team møter utfordringer, gir en mindful holdning dem evnen til å vende tilbake, reflektere over feilene, lære og tilpasse seg.

Implementere mindfulness for idegenerering

 • Daglig praksis: Ledelsen bør oppfordre de ansatte til å sette av noen minutter hver dag til mindfulness, enten gjennom meditasjon, pusteøvelser eller refleksjon.
 • Inkluderende møter: Før brainstormingsmøter, gi teamet noen minutter med mindfulness for å klargjøre sinnene deres og gjøre dem mottakelige for nye ideer.
 • Kontinuerlig læring: Invester i kurs og seminarer som utforsker forholdet mellom mindfulness og innovasjon, og tillat ansatte å utvikle sine ferdigheter på dette området. Her på Lumi publiserer jeg jevnlig fagartikler/blogginnlegg (Kilden) som tar for seg ulike temaer rundt mindfulness både for enkeltpersoner og mer generelt for virksomheter.

Integrering av mindfulness i organisasjonskulturen

 • Opplæring: Tilby ansatte kurs i mindfulness. Dette vil ikke bare hjelpe dem personlig, men også gi dem verktøy for å bringe denne praksisen inn i arbeidet. Lumi Mindfulness har bedriftsmedlemskap som gir alle ansatte tilgang til ferdig innspilte mindfulness-øvelser, meditasjoner og breathwork/pusteøvelser samt ukentlige live meditasjoner via Teams/zoom.
 • Skape stille-soner: Lag stille-soner hvor ansatte kan være i stillhet og praktisere mindfulness uten forstyrrelser.
 • Belønningssystemer: Belønn de som aktivt bruker og promoterer mindfulness i deres daglige arbeid. Dette kan være gjennom bonuser, anerkjennelser eller andre insentiver. For å komme i gang kan man arrangere ulike mindfulness «challenges».

Mindfulness satt i system

Jeg er en minimalist av natur og liker å gjøre ting så enkelt som mulig og få best mulig resultat med «minimal» innsats for optimal ytelse. Jeg mediterer 20 minutter hver morgen før frokost og 20 minutter før middag. 

Hver meditasjon inneholder følgende: 

 • Breathwork/pusteøvelse – 4 minutter
 • Tenker på tre ting jeg er takknemlig for – 1 minutt
 • Meditasjon – 15 minutter

Som gründer jobber jeg alene så det er derfor ekstra viktig at jeg motiverer meg selv og holder farten oppe. Når morgen-meditasjonen er over gjør jeg det jeg kaller mindset-optimalisering. Dette styrer meg inn et mindfullt jobbmodus med klarhet, kreativitet og fokus på dagens gjøremål. Mitt vekst mindset gjør at jeg har fokus på produktivitet.

👉🏻Les mer om vårt tilbud om mindfulness på jobben!

Oppsummering ideer som råvare

I en tid der ideer er den nye råvare  kan mindfulness gi virksomheter det fortrinnet de trenger for å utvikle transformative ideer av høy kvalitet. Det handler ikke bare om å tenke utenfor boksen, men også om å skape et miljø hvor disse ideene kan blomstre. Med implementering av mindfulness kan bedrifter utnytte denne praksisen for å drive innovasjon og være ledende i sine respektive bransjer.

Ved å koble kraften i mindfulness med behovet for kontinuerlig innovasjon, kan bedrifter skape en kultur hvor ideer flyter fritt, og hver utfordring blir møtt med en fornyet følelse av nysgjerrighet og oppdagelse. I dette landskapet er ideer ikke bare en råvare – de blir kilden til bedriftens uendelige potensiale.

Karl Henrik Lundh
Gründer Lumi Mindfulness

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.