JOBBSTRESS

Stressmestring på arbeidsplassen med mindfulness

 

Gratis ebok!

 

Jobbstress - stressmestring på arbeidsplassen med mindfulness

 

 

 

Jobbstress

Stressmestring på arbeidsplassen med mindfulness

E-bok av Karl Henrik Lundh

Karl Henrik Lundh

E-boken «Jobbstress – stressmestring på arbeidsplassen med mindfulness» er et praktisk verktøy for stressreduksjon på jobben.

I denne gratis e-boken beskriver jeg konkrete mindfulness- og pusteøvelser som både kan brukes når det absolutt trengs og som forebyggende for å unngå at for eksempel angst, depresjon og utbrenthet treffer.

Jeg har selv vært utbrent to ganger. Hadde jeg kjent til disse verktøyene så hadde jeg kanskje ikke blitt utbrent. Det eneste jeg vet nå i etterkant er at livet mitt ville vært veldig annerledes om jeg hadde tatt bedre vare på min fysiske og mentale helse.

Motta gratis ebok

Jobbstress

Stressmestring på arbeidsplassen med mindfulness

Innhold i utdrag

Få mer kunnskap om jobbstress og hva som skjer i kropp og sinn

 • Hva er stress?
 • Langtidseffektene av langvarig stress
 • Stressymptomer
 • Kronisk stress og mentale og fysiske helseproblemer
 • 10 gode grunner for mindfulness på arbeidsplassen
 • Og litt mer…

Stressproblemer og løsninger

Her får du konkrete tips med mindfulness- og pusteøvelser:

 • Arbeidsrelatert stress
 • Utbrenthet
 • Angst
 • Depresjon
 • Søvnløshet og søvnforstyrrelser
 • Sorg og følelsesmessig nedstemthet

gratis ebok

Jobbstress

Stressmestring på arbeidsplassen med mindfulness

10 gode grunner for mindfulness på arbeidsplassen

1. Reduserer stress

Mindfulness-teknikker, som meditasjon og fokusert pust, hjelper til med å redusere stressnivået. Stress er en stor bekymring på moderne arbeidsplasser, som ofte fører til utbrenthet. Mindfulness gir ansatte verktøy for å håndtere stress, og fremmer et sunnere arbeidsmiljø.

2. Forbedrer fokus og konsentrasjon

Regelmessig mindfulnesspraksis kan gi forbedringer i vår evne til å konsentrere oss og holde oppmerksomheten på arbeidsoppgaven lenger. Dette er spesielt gunstig i en setting der konstante distraksjoner kan redusere produktiviteten. Mindfulness hjelper oss med å trene sinnet til å fokusere bedre, noe som kan føre til forbedret prestasjon og ytelse for de ansatte.

3. Forbedrer emosjonell regulering

Mindfulness hjelper til med bedre emosjonell regulering. Det hjelper enkeltpersoner å gjenkjenne og håndtere følelsene sine effektivt. Dette kan være spesielt nyttig i arbeidsmiljøer med høyt arbeidstrykk og tidspress. Mindfulness hjelper de ansatte med å holde seg rolige og fattet i utfordrende situasjoner.

4. Øker kreativiteten

Ved å fremme en tilstand av mental klarhet og åpenhet, kan oppmerksomhet forbedre kreativ tenkning. I dagens raske, stadig skiftende arbeidsmiljøer er kreativitet uvurderlig for problemløsning og innovasjon.

5. Forbedrer beslutningstaking

Mindfulness bidrar til klarere tenkning og bedre beslutningstaking. Den gjør det mulig for enkeltpersoner å nærme seg beslutninger med et rolig, klart sinn, fri for uklare effekter av stress og emosjonell skjevhet.

6. Forbedrer kommunikasjonsferdigheter

Mindfulness oppmuntrer til aktiv lytting og bevissthet om nåtiden, som er nøkkelkomponenter i effektiv kommunikasjon. Bedre kommunikasjon fører til færre misforståelser og en mer harmonisk arbeidsplass.

7. Mental styrketrening gir økt motstandskraft

Regelmessig praktisering av mindfulness bygger motstandskraft, og hjelper oss til bedre å takle tilbakeslag og utfordringer. Mentalt sterke ansatte er mer tilpasningsdyktige og kan navigere endringer på arbeidsplassen og utfordringer mer effektivt.

8. Fremmer trivsel og jobbtilfredshet

Mindfulness-praksis bidrar til generell velvære, noe som kan øke arbeidstilfredsheten og arbeidsmoralen. Glade ansatte er mer sannsynlig å være engasjerte, lojale og engasjerte i arbeidet sitt.

9. Reduserer fravær

Ved å forbedre den generelle mentale og fysiske helsen, kan oppmerksomhet føre til redusert fravær. Friskere ansatte har mindre sannsynlighet for å ta sykedager, noe som gagner både individet og virksomheten.

10. Fremmer et positivt arbeidsmiljø

Implementering av mindfulness på arbeidsplassen kan bidra til en mer positiv, støttende arbeidskultur. Dette kan føre til forbedret teamdynamikk, bedre samarbeid og et mer inkluderende og respektfullt arbeidsmiljø.

Bestill gratis ebok

Jobbstress

Stressmestring på arbeidsplassen med mindfulness

  MERK! E-boken Jobbstress – stressmestring på arbeidsplassen er under ferdigstillelse. Jeg sender den som en pdf-fil på mail til deg så snart den er klar.

  MERK! E-boken Jobbstress – stressmestring på arbeidsplassen er under ferdigstillelse. Jeg sender den som en pdf-fil på mail til deg så snart den er klar.

  Les mer om mindfulness på arbeidsplassen her mens du venter på e-boken.