Mental styrketrening med mindfulness 

Mental styrketrening med mindfulness

Det er nærmest full kaos i verden med kriger, økonomiske nedgangstider, og så kan du fylle inn hvordan livet er for deg akkurat nå. Derfor er mental motstandskraft og styrke er like avgjørende som fysisk styrke. Vi må kunne håndtere det som skjer med og rundt oss. Mindfulness er en personlig praksis som er dypt forankret i eldgamle visdomstradisjoner. Og mindfulness er et kraftig verktøy for mental styrketrening. I dette blogginnlegget ser jeg nærmere på mindfulness hva det gjør med oss og hvordan det styrker vår mentale helse og velvære. Velkommen til en treningsøkt for mental styrke.

👉🏻Start din mindfulnessreise!

Hva er Mindfulness?

Mindfulness er den psykologiske prosessen med å bringe vår oppmerksomhet til opplevelser som skjer i øyeblikket. Dette utvikler vi gjennom meditasjon og annen mental og fysisk trening. I motsetning til vanlige misoppfatninger handler det ikke om å tømme sinnet, men snarere om å være intenst bevisst på hva du sanser og føler, uten å tolke/analysere eller å dømme.

1. Nevroplastisitet og hjerneforandringer

 • Hjernens tilpasningsevne
  Hjernen vår er ikke fiks ferdig, og slik er den. Den utvikler seg og tilpasser seg gjennom livet vårt. Dette heter nevroplastisitet, eller som vi sier, hjernen er plastisk. Dette betyr at våre erfaringer og praksiser, som mindfulness, fysisk trening kan endre hjernens struktur og funksjon. Vi kan utvikle hjernen vår gjennom hele livet.
 • Endringer observert i MR-studier
  MR-studier har vist at mindfulnesspraksis kan føre til fysiske endringer i hjernen. For eksempel har amygdalaen, kjent for sin rolle i å behandle følelser som frykt og stress, en tendens til å reduseres i størrelse. Denne reduksjonen er assosiert med en reduksjon i stressresponser.
 • Forbedret koblinger i hjernen
  Det er også økt tilkobling mellom amygdala og prefrontal cortex. Den prefrontale cortex er avgjørende for høyere ordens hjernefunksjoner som bevissthet, konsentrasjon og beslutningstaking. Disse forbedrede koblingene i hjernen betyr at vi håndterer stress og følelser bedre.

2. Stressreduksjon

 • Redusert reaktivitet mot stress
  Ved å redusere påvirkningen av amygdala og forsterke rollen til den prefrontale cortex, hjelper mindfulness oss å redusere den instinktive reaksjonen på stress, noe som muliggjør en mer målt og gjennomtenkt respons. Vi responderer isteden for å reagere.
 • Raskere restitusjon etter stress
  Mindfulness reduserer ikke bare den første stressresponsen, det hjelper oss også med å komme oss raskere når vi opplever stress og fremmer en raskere retur til en rolig tilstand.

3. Forbedret fokus og konsentrasjon

 • Utvikling av hippocampus og frontalområdene
  Regelmessig praktisering av mindfulness har vist seg å utvikle områder i hjernen som hippocampus og frontallappene. Disse er avgjørende for vår hukommelse og evne til å holde fokus.
 • Vi holder fokus og oppmerksomhet lenger
  Mindfulness trener hjernen til å opprettholde oppmerksomhet og fokus, og reduserer tendenser til tankevandring og distraksjon. Dette kan være spesielt gunstig i vår tid med konstant informasjonsflyt og avbrudd. Dette gjør oss mer effektive og produktive, og med høyere presisjon i det vi gjør.

4. Mindfulness-øvelser

 • Pustearbeid
  Når du konsentrerer deg på pusten fungerer dette som et anker i det nåværende øyeblikket. Dette bidrar til at du roer sinnet og kroppen. Det er en grunnleggende praksis i mange mindfulness-rutiner.
 • Kroppsskanninger
  Ved å skanne kroppen mentalt for spenning og bevisst slappe av der du kjenner spenninger, blir du mer bevisst den fysiske kroppens opplevelser og kan lettere identifisere hvor stressreaksjoner er i kroppen.
 • Bevisst observasjon
  Denne praksisen handler om å fokusere på et naturlig objekt, som for eksempel brennende stearinlys eller en bok som ligger på bordet. Du velger. Dette hjelper deg med å koble deg til det nåværende øyeblikket og det gir deg en følelse av fred og jording.
 • Oppmerksom lytting
  Å engasjere deg i aktiv, ikke-dømmende lytting forbedrer kommunikasjon og empati, og fremmer dypere forbindelser med andre.

5. Fordelene med mindfulness som mental trening

 • Forbedret motstandskraft
  Ved å regulere stressreaksjoner og følelser bygger mindfulness motstandskraft, slik at du kan håndtere livets utfordringer mer effektivt og på en bedre måte.
 • Emosjonell regulering
  Mindfulness hjelper til med å forstå og håndtere følelser, noe som fører til forbedret mental helse og relasjoner.
 • Forbedret selvbevissthet
  Regelmessig praksis øker selvbevisstheten, noe som fører til bedre beslutningstaking og selvforståelse.
 • Kognitiv fleksibilitet
  Mindfulness oppmuntrer til åpenhet og tilpasningsevne i tenkning, egenskaper som er avgjørende for kreativitet og problemløsning.

Mindfulness fungerer derfor som et omfattende mental treningsprogram, som forbedrer ulike aspekter ved mental helse og velvære. Ved å inkludere mindfulness i din daglige rutine, kan du utvikle et sterkere, mer motstandsdyktig sinn som er i stand til å navigere i kompleksiteten i det moderne livet.

Oppsummering mental styrketrening med mindfulness

Mindfulness kan betraktes som en form for mental styrketrening. Det handler ikke bare om å redusere stress eller forbedre fokus; det handler om å lære å være tilstede og engasjert i livene våre. Ved å inkludere mindfulness-teknikker i våre daglige rutiner, kan vi bygge et sinn som er mer spenstig, fleksibelt, kreativt og effektivt.

Inkluder mindfulness i hverdagen

For deg som ønsker å starte eller utdype din mindfulness-praksis, vurder å bli medlem her på LumiMindfulness.no. Her får du tilgang til evidensbaserte mindfulness-øvelser, meditasjoner og breathwork/pusteteknikker som gir deg mental styrketrening med mindfulness.

👉🏻Start din mindfulnessreise!

Husk, som enhver form for trening, krever mindfulness regelmessighet og øvelse. Jo mer du trener og integrerer det i ditt daglige liv, jo mer dyptgripende vil virkninger være. Forslagsvis så kan du starte med fem minutter hver morgen før frokost, for så å økte gradvis til 20 minutter. Da får du en god start på dagen. Når du er i godt gang så kan du legge inn en økt til på ettermiddagen før du spiser middag.

Mental styrketrening med mindfulness gir deg mental styrke og motstandskraft, som igjen gir deg et bedre liv!

Karl Henrik Lundh
Gründer Lumi Mindfulness

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.