Mindfullt lederskap

mindfulness på arbeidsplassen

Hvordan mindfullt lederskap kan gjøre bedriften din til et bedre sted å jobbe og mer lønnsomt

Som leder i en virksomhet har handlingene og beslutningene dine en betydelig innvirkning på teamet ditt og selskapets bunnlinje. Mindfull ledelse er en praksis som kan hjelpe deg å ta bedre beslutninger, kommunisere mer effektivt og skape et mer positivt arbeidsmiljø. I dette blogginnlegget skal vi kort utforske hvordan bevisst og mindful ledelse kan gjøre bedriften din til et bedre sted å jobbe og hvordan det kan føre til større fortjeneste.

👉🏻Les mer om vårt tilbud om mindfulness på jobben!

Vi skal kort gå gjennom følgende: 

 • Hva er mindfullt lederskap?
 • Fordeler med mindfullt lederskap på arbeidsplassen
  • Forbedret kommunikasjon
  • Økt produktivitet og engasjement
  • Forbedrer ansattes trivsel og oppbevaring
 • Hvordan praktisere mindfullt lederskap
  • Øv på mindfulness
  • Lytt med empati
  • Led ved eksempel

Hva er mindfullt lederskap?

Mindfull ledelse handler om å være tilstede og fullt engasjert i øyeblikket, og være bevisst på tankene, følelsene og handlingene dine. Det handler om å lede med intensjon og medfølelse, og ta beslutninger som er basert på en dyp forståelse av situasjonen og personene som er involvert.

Fordeler med mindfullt lederskap på arbeidsplassen

Forbedret kommunikasjon

Når ledere praktiserer mindfull kommunikasjon, er de bedre i stand til å lytte til sine ansatte, forstå deres behov og kommunisere effektivt. Dette fører til bedre samarbeid, økt tillit og et mer positivt arbeidsmiljø.

Økt produktivitet og engasjement

Oppmerksomme ledere er bedre i stand til å administrere tiden sin, prioritere oppgaver og delegere effektivt. Dette fører til økt produktivitet og engasjement blant ansatte, ettersom de føler seg støttet og bemyndiget til å gjøre sitt beste arbeid.

Forbedrer ansattes trivsel og oppbevaring

Mindfull ledelse kan forbedre ansattes trivsel ved å redusere stress og skape et mer positivt arbeidsmiljø. Dette kan føre til mindre utskiftninger av ansatte. Ansatte som føler seg støttet og verdsatt har større sannsynlighet for å bli i selskapet.

Hvordan praktisere mindfullt lederskap

Øv på mindfulness

Som leder er det viktig å trene mindfulness regelmessig. Dette kan inkludere meditasjon, yoga eller andre mindfulness-øvelser. Ved å praktisere mindfulness vil du bli bedre i stand til å håndtere følelsene dine og reagere på situasjoner på en mer gjennomtenkt og medfølende måte.

Lytt med empati

Når du kommuniserer med ansatte, tren aktiv lytting og empati. Dette betyr å virkelig lytte til hva de har å si, anerkjenne følelsene deres og svare på en måte som viser at du forstår og bryr deg.

Led ved eksempel

Som leder setter du tonen for teamet ditt. Hvis du vil at teamet ditt skal praktisere mindfulness og empati, må du gå foran med et godt eksempel. Dette betyr å være tilstede, oppmerksom og medfølende i samspillet med andre.

👉🏻Les mer om vårt tilbud om mindfulness på jobben!

Oppsummering

Bevisst lederskap kan ha en betydelig innvirkning på teamets produktivitet, engasjement og velvære. Ved å praktisere mindfulness, lytte med empati og gå foran som et godt eksempel, kan du skape et mer positivt arbeidsmiljø og til slutt øke fortjenesten for din bedrift. Som leder er det viktig å prioritere din egen trivsel og oppmerksomhetspraksis, slik at du kan lede teamet ditt med intensjon og medfølelse.

Har du spørsmål om mindfulness på jobben så kontakt meg for et uforpliktende møte.

Karl Henrik Lundh
Gründer Lumi Mindfulness

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.