Mindfulness kan øke produktiviteten

Mindfulness er en tilstand av aktiv, åpen oppmerksomhet til øyeblikket. Når vi praktiserer mindfulness, er vi fullt engasjert i her og nå, og legger merke til våre tanker og følelser uten å dømme. Denne praksisen har vist seg å øke produktiviteten i bedrifter, og i dette blogginnlegget vil vi utforske vitenskapen bak dette fenomenet.

👉🏻Les mer om vårt tilbud om mindfulness på jobben!

Vitenskapen om Mindfulness

Det har vært mye forskning på mindfulness de siste årene. Forskning har vist at praktisering av mindfulness kan føre til en lang rekke fordeler, inkludert økt fokus, redusert stress og forbedret kognitiv funksjon. En studie publisert i tidsskriftet Frontiers in Human Neuroscience fant at mindfulness-meditasjon kan øke tettheten av grå materie i hjernen, som er assosiert med økt kognitiv funksjon.

En annen studie publisert i Journal of Occupational Health Psychology fant at ansatte som praktiserte mindfulness på jobb opplevde mindre jobbbelastning, forbedret arbeidstilfredshet og var mer sannsynlig å bli hos arbeidsgiveren sin. Disse funnene tyder på at praktisering av mindfulness kan føre til forbedret produktivitet og jobbytelse.

Hvordan øker mindfulness produktiviteten

Så hvordan øker mindfulness produktiviteten? Det er flere mekanismer som spiller inn. For det første hjelper mindfulness oss til å fokusere oppmerksomheten vår på oppgaven vi skal gjøre, redusere distraksjoner og øke konsentrasjonsevnen vår. Ved å trene sinnet vårt til å holde fokus i det nåværende øyeblikket er vi bedre i stand til å motstå trangen til å multitaske. Multitaskingen kan faktisk redusere produktiviteten.

For det andre reduserer mindfulness stress og angst, som er store bidragsytere til redusert produktivitet på arbeidsplassen. Når vi er stresset, frigjør kroppen kortisol, som kan svekke kognitiv funksjon og gjøre det vanskeligere å tenke klart. Ved å praktisere mindfulness kan vi redusere stressnivået og forbedre vår evne til å fokusere på arbeidet vårt.

For det tredje hjelper mindfulness oss til å bli mer robuste og tilpasningsdyktige, noe som er avgjørende i dagens raske og stadig skiftende arbeidsmiljø. Når vi praktisere mindfulness lærer vi å være mer aksepterende for våre tanker og følelser. Og vi blir bedre rustet til å håndtere utfordringene og usikkerheten som følger med å jobbe i en dynamisk organisasjon.

Implementering av Mindfulness i virksomheten

Vi får mange fordeler med mindfulness. Mange selskaper begynt å implementere mindfulness-programmer for sine ansatte. Disse programmene innebærer vanligvis å tilby oppmerksomhetstrening, gi ansatte muligheter til å praktisere oppmerksomhet i løpet av arbeidsdagen. Virksomhetene skaper aktivt en kultur som fremmer oppmerksomhet og oppmerksomt nærvær.

Et eksempel på et vellykket mindfulness-program er programmet implementert hos Aetna, et helseforsikringsselskap. Selskapet tilbød oppmerksomhetstrening til sine ansatte og fant ut at de som deltok i programmet opplevde en 28 % reduksjon i stressnivå, en 20 % forbedring i søvnkvalitet og en 62-minutters økning i produktivitet per uke. Disse resultatene er et vitnesbyrd om kraften til oppmerksomhet i å forbedre produktiviteten og velværet på arbeidsplassen.

👉🏻Les mer om vårt tilbud om mindfulness på jobben!

Konklusjon

Avslutningsvis er vitenskapen bak økt produktivitet med implementering av mindfulness i selskaper klar. Ved å praktisere mindfulness kan ansatte øke fokus, redusere stress og bli mer motstandsdyktige og tilpasningsdyktige. Disse fordelene oversettes til forbedret jobbytelse og økt produktivitet. Stadig anerkjenner flere og flere bedrifter fordelene med mindfulness. Vi forventer å se flere mindfulness-programmer implementert på arbeidsplassen, noe som fører til mer fornøyde og mer produktive ansatte.

Jeg mener selvfølgelig at akkurat din virksomhet vil ha nytte av et bedriftsmedlemskap her på på Lumi Mindfulness og nyte godt av alle fordelene som mindfulness kan gi virksomheten.

 

Karl Henrik Lundh
Gründer Lumi Mindfulness

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.