Mindfulness kan redusere depresjon

Depresjon er en kompleks og flerdimensjonal lidelse som rammer millioner av mennesker over hele verden. Mens medisiner og terapi lenge har vært de viktigste behandlingene for depresjon, har praktisering av mindfulness fått betydelig oppmerksomhet de siste årene som en komplementær tilnærming for å redusere symptomer på depresjon. I dette blogginnlegget vil jeg utforske noe av vitenskapen bak å redusere depresjon med mindfulness.

👉🏻Start din mindfulnessreise!

Hva er mindfulness?

Mindfulness er praksisen med å ta hensyn til det nåværende øyeblikket på en ikke-dømmende måte. Det innebærer med vilje å fokusere oppmerksomheten på tankene, følelsene og kroppslige følelsene dine uten å bli fanget opp i dem eller reagere på dem. Mindfulness praktiseres ofte gjennom formelle meditasjonsøvelser, men det kan også integreres i daglige aktiviteter som å gå, spise og til og med jobbe. Vi kaller ofte mindfulness for oppmerksomt nærvær.

Hvordan reduserer mindfulness depresjon?

Flere mekanismer er foreslått for å forklare hvordan mindfulness kan redusere symptomer på depresjon. Her er noen av de mest støttede teoriene:

1. Økt bevissthet og aksept for negative tanker og følelser

Et av hovedtrekkene ved depresjon er negative tankemønstre som kan bli selvforsterkende. For eksempel kan en person med depresjon ha automatiske tanker som «jeg er verdiløs» eller «jeg vil aldri bli lykkelig.» Disse tankene kan føre til følelser av håpløshet, som igjen kan forverre depresjonen.

Mindfulness kan bidra til å bryte denne syklusen ved å øke bevisstheten og aksept for negative tanker og følelser. I stedet for å prøve å skyve dem bort eller ignorere dem, oppmuntrer mindfulness oss til å erkjenne tankene og følelsene uten å dømme. Dette kan bidra til å redusere kraften som negative tanker og følelser har over en persons humør og oppførsel.

2. Forbedret følelsesregulering

Depresjon er ofte preget av problemer med å regulere følelser. Mindfulness kan hjelpe individer med å utvikle ferdigheter for å identifisere og regulere sine følelser, noe som kan føre til en reduksjon i depressive symptomer. For eksempel har forskning vist at oppmerksomhetstrening kan føre til økt aktivitet i hjerneregioner knyttet til emosjonsregulering.

3. Bryte og redusere negative tankemønstre

Negativt tankemønstre er et vanlig trekk ved depresjon der en blir sittende fast i repeterende, negative tankemønstre. Mindfulness kan bidra til å bryte disse mønstrene ved å øke bevisstheten om når de negative tankemønstrene setter i gang og oppmuntre en til å flytte oppmerksomheten til det nåværende øyeblikket. Dette kan bidra til å bryte syklusen av negativ tenkning og redusere symptomer på depresjon.

4. Forbedret selvmedfølelse

Personer med depresjon sliter ofte med selvkritikk og følelser av utilstrekkelighet. Mindfulness kan hjelpe en med å utvikle selvmedfølelse ved å oppmuntre til å behandle seg selv med vennlighet og forståelse i stedet for å dømme og kritisere. Dette kan føre til bedre selvtillit og reduserte symptomer på depresjon.

Forskningen på oppmerksomhet og depresjon

Tallrike studier har undersøkt effektiviteten med bruk av mindfulness for å redusere symptomer på depresjon. En meta-analyse av 39 tilfeldige kontrollerte studier fant at mindfulness var moderat effektive for å redusere symptomer på depresjon sammenlignet med kontrolltilstander. Effektstørrelsene var lik de som ble funnet for tradisjonelle psykoterapitilnærminger som kognitiv atferdsterapi.

En annen metaanalyse av 23 studier spesifikt fokusert på oppmerksomhetsbaserte intervensjoner for personer med en historie med depresjon fant at disse intervensjonene var assosiert med en betydelig reduksjon i depressive symptomer. Effektstørrelsene var større for intervensjoner som inkluderte flere komponenter (f.eks. mindfulness, kognitiv atferdsterapi og psykoedukasjon) sammenlignet med de som bare inkluderte oppmerksomhet.

👉🏻Start din mindfulnessreise!

Konklusjon

Mindfulness kan reduserer depresjon. Vitenskapen bak å redusere depresjon med mindfulness er fortsatt under utvikling, men bevisene til nå tyder på at mindfulness kan være en effektiv komplementær tilnærming til behandling av depresjon. Ved å øke bevisstheten og aksept for negative tanker og følelser, forbedre følelsesregulering, redusere negative tankemønstre og fremme selvmedfølelse, kan mindfulness bidra til å bryte syklusen med depressive symptomer og forbedre det generelle velværet.

Hvis du eller noen du kjenner sliter med depresjon, bør du vurdere å utforske mindfulness-baserte intervensjoner som en del av en omfattende behandlingsplan. Kontakt din fastlege eller andre offentlige godkjente helsefaglige fagpersoner før du begynner med mindfulness for å redusere depresjonen.

Karl Henrik Lundh
Gründer Lumi Mindfulness

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.