Mindfulness som styringsverktøy for innovasjon og vekst

Mindfulness som styringsverktøy for innovasjon og vekst

Mindfulness som styringsverktøy for innovasjon og vekst kan bidra til å danne grunnlag for en bærekraftig fremtid. Private og offentlige virksomheter kontinuerlig utfordres til å innovere og vokse i et stadig mer uoversiktig landskap. Mindfulness er en eldgammel  oppmerksomhetspraksis som er dypt forankret i ulike verdenskulturer og er i ferd med å finne sin nisje i det moderne næringslivet. Innovative selskaper som Apple, Microsoft og Google har integrert mindfulness i sine organisasjoner. Mindfulness har en transformativ kraft når den er integrert i organisasjonen. Mindfulness fungerer ikke bare som et verktøy for individuell velvære, men også som en katalysator for innovasjon og vekst.

👉🏻Les mer om vårt tilbud om mindfulness på jobben!

En frisk virksomhet?

I det raske tempoet er det det lett å bli stresset. Hele virksomheten blir stresset. Det kan føre til vi blir mentalt og fysisk utmattet, og kan videre føre til angst, depresjon og utbrenthet. Det antas at ca 50 prosent av oss vil få en depresjon i løpet av livet. Og hvordan blir de viktige fremtidsrettede beslutningene med dette som utgangspunkt i de beste hodene? Er alle der de skal være mentalt? Jeg har vært utbrent selv, to ganger. Hvordan var beslutningene mine før jeg ble utbrent, eller mens det sto på? Jeg er ikke helt sikker, men jeg måtte endre måten å jobbe og leve på.

Hva er Mindfulness?

Her er en kort definisjon av mindfulness: I kjernen er mindfulness praksisen med å være fullt tilstede og engasjert i det nåværende øyeblikket, uten å dømme. Dette omfatter å observere tanker og følelser når de oppstår og passerer, uten å bli for reaktive eller overveldet av dem. Jeg bruker tilstedeværelse og oppmerksomhet ensbetydende med mindfulness i artikkelen.

Hvorfor er mindfulness viktig for virksomheter 

 1. Kognitiv klarhet – Det moderne næringslivet er fullt av distraksjoner. Mindfulness-praksis hjelper til med å skjerpe fokus og dyrke et klart sinn, slik at ledere kan kutte gjennom støyen, forstå hva som er viktig innsikt og ta kvalifiserte beslutninger.
 1. Forbedret kreativitet – Ved å fremme et ikke-dømmende miljø der ideer kan observeres uten umiddelbar kritikk, kan mindfulness dyrke et miljø som er modent for innovasjon.
 1. Stressreduksjon – Kronisk stress er ikke bare skadelig for vår individuelle helse, men kan også svekke vår dømmekraft og beslutningsevne. Regelmessig mindfulness-praksis kan redusere stressnivået betydelig, og sikre at ledere opererer fra en posisjon med rolig klarhet.
 1. Forbedrede mellommenneskelige relasjoner – En oppmerksom leder er en empatisk leder. Emosjonell intelligens er et biprodukt av mindfulness og fremmer sunnere teaminteraksjoner. Ved å være tilstede under interaksjoner og aktivt lytte, kan ledere fremme sterkere relasjoner, drive samarbeid fremover og løse konflikter mer effektivt. Mindfulness fremmer et produktivt arbeidsmiljø.
  Se for deg et samkjørt team hvor negativt stress er fraværende. Tenk på den kreativiteten og produktiviteten som kommer når du er rolig og balansert. Kanskje er du som meg som får gode ideer når du har ferie – det er dette mentale modus som fremmer innovasjon og vekst. Og tenk gjennom kvaliteten på beslutninger som tas under press og stress – fremtidsrettet?

Utnytt mindfulness for innovasjon og vekst

Strategisk integrasjon

Mindfulness bør integreres i selve strukturen i en virksomhets kultur. Dette kan oppnås ved å:

 1. Forankret i ledelsen – Ledere og toppledelse bør vise vei og aktivt støtte og delta i mindfulness-praksis, og skape presedens for viktigheten av å være en virksomhet med de beste klare og kreative hodene.
 2. Tilpassede opplæringsprogrammer – Design mindfulness-treningsøkter skreddersydd til virksomhetens situasjon og utfordringer. Disse kan variere fra fokuserte meditasjonsøkter til mindful lederskapsworkshops. Et bedriftsmedlemskap her på Lumi Mindfulness er ment til å være et godt sted å starte og være en støtte for bedre mental helse. 
 3. Mindfulle rom – Dediker stille soner eller meditasjonsrom hvor ansatte kan trekke seg tilbake for noen minutter med ro i løpet av en hektisk dag.

Mindfulness fremmer en innovasjonskultur

 1. Ikke-dømmende idédugnad – Du som leder kan oppmuntre til idédugnad hvor ideer deles fritt uten umiddelbar kritisk gransking, og fremmer en kultur for innovasjon og out-of-the-box tenkning. Prøv å unngå «jeg har en bedre ide» settingen hvor man skal overgå hverandre. Dette kan drepe kreativiteten ved at enkelte holder tilbake. Det kan være den som hvisker som har den beste ideen og ikke nødvendigvis den som roper. Vær nysgjerrig og utforsk ukritisk og ikke-dømmende. 
 2. Mindful lytting: Som leder bør du fremme aktiv og oppmerksom lytting under møter. Dette sikrer at hver stemme blir hørt og kan føre til avdekking av skjulte perler av ideer.
 3. Periodisk refleksjon: Du som leder bør oppmuntre teamene til å sette av tid til refleksjon, vurdere hva som fungerer og hva som ikke gjør det, og justere strategier deretter.

Beregninger og tilbakemeldinger

Mens fordelene med mindfulness er godt dokumentert, er det avgjørende for bedrifter å måle effekten:

 1. Mekanismer for tilbakemelding – Be regelmessig tilbakemeldinger fra ansatte angående effektiviteten av mindfulness-tiltak og deres innvirkning på trivsel og produktivitet.
 2. Kvantitative beregninger: Bruk parametere som medarbeidertilfredshet og antall innovasjoner eller ideer som genereres etter implementeringen av mindfulness-praksis.

Mindfulness som styringsverktøy for innovasjon og vekst – en oppsummering 

Når virksomheter kjemper med utfordringene i et dynamisk globalt landskap, fremstår mindfulness og oppmerksomhet som et kraftfullt verktøy. Mindfulness bygger bro mellom den eldgamle visdommen om oppmerksom tilstedeværelse med det moderne behovet for innovasjon og vekst. Det er ikke bare en praksis; det er et paradigmeskifte som fremmer en kultur der ansatte ikke bare trives individuelt, men kollektivt styrer organisasjonen mot en mer konkurransedyktig fremtid. 

Hvordan starter du?

Lumi tilbyr bedriftsmedlemskap som gir alle ansatte tilgang til mindfulness-øvelser, meditasjoner og breathwork/pusteøvelser. I tillegg har vi en live meditasjon en gang i uken via Teams/zoom hvor alle som har anledning til å delta er med. Live-sessjonen varer i 15 minutter + pluss en frivillig hangout hvor de ansatte kan stille spørsmål og få svar. 

👉🏻Les mer om vårt tilbud om mindfulness på jobben!

Mindfulness har potensialet og fremmer en bevisst tilnærming til ledelse. Næringslivets fremtid handler ikke bare om hva vi gjør, men også om hvor bevisst vi gjør det. Vær en organisasjon som inkluderer mindfulness som et styringsverktøy for innovasjon og vekst. Da har virksomheten et konkurransefortrinn. 

Karl Henrik Lundh
Gründer Lumi Mindfulness

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.