Mindset og affirmasjoner 

Mindset og affirmasjon

Hvordan endre mindset med affirmasjoner

Mindset og affirmasjoner kan endre dine fastgrodde tankemønstre og endre livet ditt. Et mindset er et sett med holdninger og overbevisninger som former et individs oppfatning av verden og ens evner. Det kan også referere til en bestemt måte å tenke på eller tilnærming til en oppgave eller et problem. Det er to hovedtyper av tankesett: et fast mindset og en vekstmindset. Et fast tankesett er troen på at ens evner er faste og ikke kan endres, mens et vekstmindset er troen på at evner kan utvikles gjennom læring og hardt arbeid. Vi oversetter gjerne mindset med tankegang eller tankesett.

En affirmasjon er en positiv bekreftelse som sies høyt eller tenkes på for å styrke ens selvbilde og selvtillit. Affirmasjoner kan handle om positive aspekter ved ens egen personlighet, evner og livssituasjon. Affirmasjoner brukes for å endre negative tankemønstre og skape en mer positiv oppfatning av seg selv og livet.

👉🏻Start din mindfulnessreise!

Fast mindset

Et fast mindset er troen på at ens evner, intelligens og egenskaper er hugget i stein og ikke kan endres. Mennesker med et fast mindset tror at de er født med et visst nivå av intelligens eller talenter, og at de ikke kan gjøre mye for å forbedre dem. De har en tendens til å unngå utfordringer, gir lett opp og er mer sannsynlig å føle seg truet av andres suksess. De har også en tendens til å være mer opptatt av å se smarte ut og unngå feil, i stedet for å lære og vokse.

Denne typen mindset kan begrense et individs potensial for personlig og profesjonell vekst og suksess. I motsetning til dette oppmuntrer en veksttankegang individer til å omfavne utfordringer, holde ut i møte med tilbakeslag, lære av fiasko og ta en aktiv interesse for personlig og faglig utvikling.

Vekstmindset

Et vekstmindset er troen på at ens evner, intelligens og egenskaper kan utvikles og forbedres gjennom hardt arbeid, læring og innsats. Mennesker med et vekstmindset tror at med dedikasjon og innsats kan de forbedre sine ferdigheter og evner, og at potensialet deres ikke er fast. De har en tendens til å omfavne utfordringer, lære av tilbakeslag og fiasko, og ta en aktiv interesse for personlig og faglig utvikling.

Ved å implementere et vekstmindset i livet ditt så kan dette føre til økt motivasjon og bedre ytelse på ulike områder i livet. Det kan også hjelpe deg til å nå dine mål og nå ditt fulle potensial. Denne tankegangen er også knyttet til bedre mental helse og den er også gunstig for å fremme bedre læring og akademiske prestasjoner.

Forskning har også vist at vi kan utvikle et vekstmindset ved å fokusere på prosessen med læring og utvikling, snarere enn bare resultatet og ved å omfavne utfordringer som muligheter for vekst og læring. Dette kan gjøres gjennom positiv selvsnakk og visualisering, søke tilbakemeldinger, sette spesifikke og utfordrende mål og ta en aktiv interesse for personlig og faglig utvikling.

Du kan velge; fast eller vekst mindset?

Mennesker med et fast mindset kan ofte bli motløse og umotivert. Vi gir lett opp når vi møter motgang og tror at ingenting av det de gjør utgjør noen forskjell.

Mennesker med en vekstmindset er derimot mer utholdende og robuste, jobber hardt til tross for utfordringer og tror at innsatsen deres til slutt vil lønne seg.

Bare fordi en person naturlig kan ha et fast tankesett, betyr det ikke at deres holdninger og tro ikke kan endres. Hjernen fortsetter å danne nye nevrale forbindelser selv i alderdommen, og repetisjon av affirmasjoner hjelper til med å innarbeide nye oppfatninger og overvinne gamle begrensende oppfatninger.  

Bli en bedre versjon av deg selv og begynn å jobbe med affirmasjoner for å endre ditt mindset. 

108 affirmasjoner for endring av mindset

  1. Jeg blir bedre for hver dag.
  2. Mitt harde arbeid lønner seg.
  3. Suksess er uunngåelig hvis jeg er bestemt nok, og det er jeg.
  4. Jeg blir sunnere hver dag fordi jeg jobber med det.
  5. Hvis jeg trenger hjelp, kan jeg be om det.
  6. Jeg blir snillere hver dag med trening.
  7. Jeg setter målene mine høyt, og jeg skal nå dem.
  8. Jeg blir lykkeligere hver dag fordi jeg når målene mine.
  9. Jeg former livet mitt bedre og bedre.
  10. Jeg overvinner utfordringer.
  11. Jeg fortsetter å vokse hver dag, på alle måter
  12. Min innsats er viktig for å realisere målene mine.
  13. Jeg utvider stadig horisonten i livet mitt.
  14. Jeg inspirerer andre til å jobbe hardt for å nå drømmene sine.
  15. Det er ingen grenser for hva jeg kan gjøre.
  16. Livet mitt blir bedre og bedre.
  17. Siden jeg jobber hardt, vil jeg lykkes.
  18. Jeg kan finne en løsning på ethvert problem.
  19. Jeg er villig til å jobbe for det jeg vil oppnå.
  20. Helsen min blir bedre fordi jeg prioriterer den.
  21. Karrieren min blir bedre fordi jeg jobber hardt.
  22. Familielivet mitt blir bedre etter hvert som jeg lærer mer.
  23. Jeg holder ut i alt jeg setter pris på.
  24. Min holdning blir bedre og bedre for hver dag.
  25. Jeg gjør drømmene mine til virkelighet.
  26. Jeg realiserer målene mine.
  27. Hver dag jobber jeg for å bli klokere.
  28. Jeg gir aldri opp.
  29. Jeg vokser og forbedrer jeg meg hver dag.
  30. Jeg er ikke redd for forandring.
  31. Hver dag streber jeg etter å forstå mer.
  32. Jeg tar gjerne imot utfordringer
  33. Hver dag gir meg nye muligheter.
  34. Endring bringer nye eventyr.
  35. Hver dag er en ny mulighet.
  36. Jeg er mer og mer fredelig
  37. Jeg vokser ved å gjøre nye ting.
  38. Jeg er stadig roligere og mer selvsikker.
  39. Jeg lærer alltid av mine feil, så jeg frykter dem ikke.
  40. Jeg er trygg og vellykket.
 1. Og noen flere affirmasjoner

  1. Jeg setter pris på suksess i meg selv og andre.
  2. Jeg legger strategier for å lykkes.
  3. Jeg tror mer og mer på meg selv ettersom jeg ser meg selv vokse og lære.
  4. Det harde arbeidet mitt gir resultater på måter jeg ikke kan se ennå.
  5. Jeg har talent, og jeg bruker det godt.
  6. Jeg lærer mer hver dag.
  7. Jeg jobber hardt og utvikler talentene mine.
  8. Jeg jobber hardt for suksessen jeg fortjener.
  9. Jeg har tro på meg selv.
  10. Jeg lykkes.
  11. Når noe er viktig for meg, jobber jeg hardt med det.
  12. Jeg er en livslang student.
  13. Jeg er vellykket.
  14. Jeg kan lykkes med ethvert mål jeg kan tenke meg.
  15. Jeg tror på meg selv.
  16. Jeg lærer slik at jeg kan lykkes.
  17. Jeg jobber hardt for at jeg skal lykkes
  18. Jeg elsker måten livet mitt vokser på.
  19. Jeg vokser hver dag.
  20. Min holdning er nøkkelen til min suksess.
  21. Jeg lærer noe nytt hver dag.
  22. Jeg har selvtillit.
  23. Jeg kan løse alle problemer, store som små.
  24. Jeg finner hele tiden måter å være kreativ på.
  25. Hvis andre kan gjøre det, kan jeg også.
  26. Jeg oppnår konsekvent målene mine på en eller annen måte.
  27. Jeg kan alltid finne en måte å nå målet mitt.
  28. Mine drømmer går i oppfyllelse hver dag.
  29. Jeg kan ikke mislykkes.
  30. Jeg motiverer andre ved mitt eksempel.
  31. Jeg lærer av mine og andres feil.
  32. Jeg undervurderer ikke meg selv.
  33. Jeg tar gode valg.
  34. Min innsats lønner seg.
  35. Jeg er bestemt, så jeg vil lykkes.
  36. Jeg elsker utfordringer.
  37. Jeg vil lykkes hvis jeg er utholdende og jobber hardt.
  38. Jeg er ikke redd for å gjøre feil fordi de beviser at jeg gjorde en innsats.
  39. Jeg kan utrette hva som helst.
  40. Jeg gleder meg til å se hvor langt jeg kan gå.
 2. Enda flere affirmasjoner

  1. Jeg har selvtillit.
  2. Jeg er villig til å prøve nye ting.
  3. Jeg liker å utfordre meg selv.
  4. Jeg tar imot hjelp fra andre når jeg trenger det.
  5. Jeg forbedrer meg hele tiden ved å lære.
  6. Frykt avskrekker meg ikke.
  7. Jeg blir bedre av å prøve.
  8. Jeg gjør verden til et bedre sted.
  9. Jeg blir bedre av å jobbe hardt.
  10. Jeg tror på mine evner.
  11. Jeg lager min egen fremtid.
  12. Jeg tror på talentene mine.
  13. Jeg gir alltid mitt beste.
  14. Jeg griper enhver mulighet.
  15. Jeg tror på det harde arbeidet mitt.
  16. Jeg handler etter mine gode intensjoner.
  17. Mine evner vil ta meg langt
  18. Jeg ser meg selv i bedring.
  19. Jeg tar ansvar for min lykke og suksess.
  20. Jeg ser resultatene av alt mitt harde arbeid.
  21. Jeg har mange talenter, og jeg jobber med å utvikle dem.
  22. Jeg er alltid spent på å prøve nye ideer.
  23. Tilbakeslag er midlertidige.
  24. Jeg kan si nei når jeg trenger det.
  25. Jeg er villig til å bruke all den tiden det tar å oppnå alt jeg ønsker å oppnå.
  26. Jeg strekker meg for å nå målene mine.
  27. Jeg er nysgjerrig og interessert i alt.
  28. Jeg søker ikke perfeksjon, men forbedring.

Slik bruker du affirmasjoner for å endre ditt mindset

Fra fast mindset til vekstmindset

Mindset og affirmasjoner manifesterer din indre reise for endring også i den ytre verden

Mennesker med en veksttankegang tror at deres fortid og nåtid bare er et utgangspunkt og grunnlag for det de vil bygge. Mennesker med en veksttankegang aksepterer og tar ansvaret for situasjonen og bestemmer seg for å gjøre det annerledes og bedre.

De med veksttankegang er ikke redde for å jobbe hardt. De, som alle andre, vi oppleve utfordringer og gjør feil. Den største forskjellen er at de med veksttankegang ser på erfaringer som noe de kan lære og vokse av. På grunn av denne veksttankegangen lærer de mer og oppnår ofte mer enn andre. Dette skaper et positivt selvbilde og godt omdømme som hjelper dem til å ta enda flere utfordringer og oppnå enda mer suksess. En veksttankegang skaper mer og gir mer vekst over tid.

Er du klar for å endre mindset med affirmasjoner? 

Start med å identifisere negative tanker du har om deg selv og din situasjon. Bruk gjerne en journal for å utforske disse følelsene. For eksempel kan du finne dype følelser og tro på at du ikke er verdig, du har manglende evner og kjenner på frykt for å gjøre noe annet. Du kan også finne repeterende negative tanker som du ubevisst gjentar for deg selv i ulike situasjoner. Negativt selvsnakk som får styre livet vårt gir oss ikke et godt liv. Vi lærer av våre negative sider og endrer disse til noe positivt. Vi fokuserer på det som tjener oss for å bli den beste versjonen av oss selv. 

For å gå over til et vekstmindset, begynn med å omfavne «feilene» dine. Deretter beskriver du «feilene» dine som egenskaper. Egenskaper som gjør deg unik og medfølende eller gir deg et unikt perspektiv. Skriv deretter om hvordan du har lært og vokst fra tidligere feil, og finn den positive lærdommen i dem.

Praktiser omprogrammering daglig

For å endre mindset med affirmasjoner må vi praktiserer denne omprogrammering av tankene og sinnet vårt daglig. Velg en eller flere affirmasjoner som bekrefter de positive sidene ved livet, arbeidet og evnene dine, og fokuser på dem. Gjenta deretter affirmasjonene 5-10 ganger i speilet hver morgen. Si dem høyt og trygt, og smil til deg selv mens du gjør dette. Utvis selvtillit med den største selvfølge. 

Det er viktig å omprogrammere ditt negative selvsnakk med positive affirmasjoner som bekrefter vekstmindsettet. Vær oppmerksom på tankene dine, og når du merker at du gjentar gamle negative mønstre, korriger deg selv og gjenta dine positive affirmasjoner. Legg merke til situasjoner som trigger disse tankene. Fortsett å gjenta eller gjenskape disse situasjonene, men tenk bevisst på vekstmindsettet ditt i stedet. Hent dem frem i tankene i det utløsende øyeblikket og tro på dem og deg selv når du sier dem.

Visualisering

For å forsterke ditt arbeid med affirmasjoner og mindset så kan du legge til en dimensjon til, visualisering. Når du jobber med affirmasjonene dine så se for deg hvordan livet er og vil være med det nye positive og forsterkede vekstmindsettet ditt.

Bruk dine affirmasjoner når du skriver i journalen din. Skriv positivt om hva disse utsagnene får deg til å føle deg og fremtiden du skaper for deg selv. Legg merke til hvordan dine unike evner og innsikt bidrar til suksessene dine og belønn deg selv for å oppnå målene dine. Du vil lever et godt liv og har et positivt vekstmindset.

👉🏻Start din mindfulnessreise!

Mindset og affirmasjoner er kraftige og nyttige virkemidler for å tilføre endringer i livet. Selvfølgelig tar det tid og krefter å trene opp og endre hvordan du tenker, men det kan gjøres. Vekstmindset med affirmasjonene er et smart sted å starte for å ta det første steget til et bedre og lykkeligere liv.

Med et vekstmindset blir alle livets utfordringer muligheter og du kan nå målene dine. 

Lev det livet du er ment til å leve!

Karl Henrik Lundh
Gründer Lumi Mindfulness

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.