Pulsen og pusten

online Mindfulness studio

Hjertefrekvensvariasjon

Pulsen og pusten vår – hjertefrekvensvariabilitet (HRV) er variasjonen i tid mellom påfølgende hjerteslag. En viktig indikator på aktiviteten i det autonome nervesystemet (ANS). HRV er et mål på balansen mellom de sympatiske og parasympatiske grenene av ANS. Høyere HRV indikerer større parasympatisk aktivitet og lavere HRV indikerer større sympatisk aktivitet.

👉🏻Prøv gratis medlemskap

I sammenheng med breathwork/pustearbeid er HRV et viktig mål på kroppens respons på pusteøvelser. Pusteteknikker som fremmer avslapning og parasympatisk aktivitet, som langsom, dyp pusting og vekslende neseborpusting kan øke HRV og fremme en tilstand av ro og avslapning.

Studier har vist at regelmessig pusteøvelser kan forbedre HRV og redusere stress og angst. En studie fra 2016 publisert i Journal of Clinical Psychology at å praktisere en type pustearbeid kalt Sudarshan Kriya Yoga (SKY) i 12 uker resulterte i betydelige økninger i HRV, samt reduksjoner i symptomer på depresjon og angst.

Pusteteknikker som fokuserer på å øke HRV kan også ha fordeler for fysisk helse. En studie fra 2017 publisert i International Journal of Psychophysiology at langsomme pusteøvelser økte HRV og forbedret kardiovaskulær funksjon hos pasienter med høyt blodtrykk (hypertensjon).

I tillegg til fordelene for fysisk og mental helse kan HRV også brukes som et verktøy for å overvåke kroppens respons på stress og andre stimuli. Ved å måle HRV kan vi få innsikt i tilstanden til vårt ANS og justere pusten og andre livsstilsfaktorer for å fremme optimal helse og velvære.

Totalt sett er HRV et viktig mål på kroppens respons på pustearbeid. Et viktig verktøy for å forbedre fysisk og mental helse, samt fremme avslapning og redusere stress og angst.

Pusteøvelse for å roe ned pulsen og pusten vår

Pust med nesen og ned i diafragma (mellomgulvet/magen)
Pust inn mens du teller til fire og ut mens du teller til seks – utpust skal være lenger enn innpusten.

👉🏻Prøv gratis medlemskap

Karl Henrik Lundh
Gründer Lumi Mindfulness

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.