Selvmedfølelse i praksis – et kjærlighetsbrev til deg selv

selvmedfølelse og mindfulness

I det daglige utviser vi ofte godhet, forståelse og tålmodighet overfor andre, men glemmer å rette de samme følelsene mot oss selv. Denne forglemmelsen er ikke bare omsorgssvikt, men en tapt mulighet for vår egen helbredelse, vekst og ekte egenkjærlighet. Utøvelsen av selvmedfølelse inviterer oss inn i et mer nærende forhold til oss selv, og lar oss omfavne vår menneskelighet med alle våre følte mangler og tilkortkommenhet. Dette kjærlighetsbrevet til deg selv er en invitasjon til å utforske selvmedfølelse i praksis, forstå hva det er og, like viktig, hva det ikke er.

👉🏻Start din reise med selvmedfølelse!

Hva er selvmedfølelse?

Selvmedfølelse er en viktig bevisst aktivitet som er forankret i mindfulness, og handler om vår personlige mentale helse og velvære. Det innebærer å behandle deg selv med den samme vennligheten, omsorgen og forståelsen du ville utvise en god venn når du «ser» dine personlige feil eller er i utfordrende situasjoner. Her er noen hovedpunkter som definerer selvmedfølelse:

 1. Vær snill med deg selv
  Bytt ut selvkritikk med en mykere, mer mild stemme. Det handler om å være forståelsesfull med deg selv i stedet for hard, noe som fremmer indre mentalt tilstand av aksept og varme.
 2. Vær et medmenneske for deg selv
  Vi må erkjenne at lidelse og personlig utilstrekkelighet er en del av det normale livet. Vær mot deg selv slik du ville ha vært mot en god venn i samme situasjon.
 3. Mindfulness
  Dette innebærer å være tilstede med smerten eller negative følelser uten å overidentifisere seg med dem. Mindfulness gjør deg i stand til å observere følelsene dine uten å dømme og forstå at de er forbigående og ikke definerer deg.

Hva selvmedfølelse ikke er

Misforståelser om selvmedfølelse kan føre til skepsis til dens verdi eller motvilje mot å praktisere den. La oss avklare hva selvmedfølelse definitivt ikke er:

 1. Selvmedlidenhet
  Selvmedfølelse er ikke å velte seg i dine egne problemer uten perspektiv. I motsetning til selvmedlidenhet, innebærer selvmedfølelse å erkjenne at alle lider og at du ikke er alene om dine opplevelser.
 2. Selvtilfredshet
  Selvtilfredshet er ikke det samme som selvmedfølelse. Å være medfølende med seg selv betyr ikke å komme seg opp fra «kjelleren» eller hengi deg til skadelig atferd under dekke av å «lege deg selv». Det handler om å ta valg som virkelig støtter din egen velvære.
 3. Selvtillit
  Selv om begge er positive egenskaper, er selvmedfølelse ikke det samme som selvtillit. Selvfølelse avhenger ofte av våre opplevde suksesser og hvordan vi tror vi er sammenlignet med andre. Selvmedfølelse er derimot ubetinget og ikke basert på ytre prestasjoner.

Å praktisere selvmedfølelse

Reisen til å lære seg å praktisere selvmedfølelse kan være både utfordrende og givende. Her er noen få fremgangsmåter for å hjelpe med å integrere selvmedfølelse i hverdagen din:

 1. Selvmedfølelse
  Når du merker at du er under stress eller føler deg nedstemt, ta en liten pause. Legg hånden på hjertet, pust dypt og anerkjenne følelsene dine. Gi deg selv ord av vennlighet og forståelse.
 2. Mindful refleksjon
  Bruk tid hver dag på å reflektere over øyeblikk der du følte deg såret eller skuffet. Tilnærm deg disse refleksjonene med vennlighet og nysgjerrighet i stedet for å dømme eller kritisere deg selv.
 3. Skriv en takknemlighetsjournal
  På slutten av hver dag, skriv ned tre ting du er takknemlig for som handler om deg selv. Denne praksisen kan flytte fokuset ditt fra det du synes er negativt til å sette mer  pris på det som er positivt.
 4. Kjærlig-vennlighet-meditasjon
  Også kalt metta-meditasjon. Denne meditasjonspraksisen innebærer å sende ønsker om kjærlighet, lykke og velvære til deg selv og andre. Det kan bidra til å fremme en sterkere erkjennelse av medfølelse og tilknytning.

Omfavne det uperfekte i deg

I hjertet av selvmedfølelse er at vi aksepterer våre følte feil og mangler. Vi må forstå at feil og mangler ikke bare er uunngåelige, men også en viktig del av vår vekst og læring. Ved å omfavne våre sårbarheter åpner vi oss for et mer autentisk og tilfredsstillende liv.

Selvmedfølelse er ikke noe du bare gjør en gang, men en livslang reise. Det er en praksis med å stadig komme tilbake til deg selv med vennlighet, både i øyeblikk med glede og når det er vanskelig. Når du lærer å behandle deg selv med den samme medfølelsen som du gir andre kan du oppdage en kilde med motstandskraft og styrke du ikke visste at du hadde.

👉🏻Start din reise med selvmedfølelse!

Oppmuntring til selvmedfølelse i praksis – et kjærlighetsbrev til deg selv

La dette være et kjærlighetsbrev til deg selv, en påminnelse om skjønnheten og vennligheten du naturlig fortjener. Måtte reisen din med selvmedfølelse føre deg til et sted for indre fred, helbredelse, og dyp og ekte selvaksept.

Karl Henrik Lundh
Gründer Lumi Mindfulness

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.